Vår verksamhet

Solstrålens fritidshem är en avgiftsfri pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i skolan och erbjuder barnen en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Länk till läroplanen för fritidshemmet