Vår verksamhet

Profil

Vår profil är hälsa, miljö och kultur. Vår verksamhet bygger på grundtanken om det kompetenta barnet. Hos oss deltar alla barn i våra aktiviteter, utifrån sin egen individuella förmåga.

Våra barn äter hemlagad mat och nybakat bröd som tillreds av vår kock. Vi introducerar nya smaker genom vegetariska rätter och spännande grönsaker. Bär till smoothies plockas i Påläng. I odlingslådorna på gården skördar barnen potatis och bär. Vi är ute varje dag för lek och lärande och våra små barn sover utomhus.

Vi värnar om vår miljö genom hållbart miljöarbete. Saker som går sönder reparerar vi eller gör något nytt av. Vi rensar ut plastleksaker och när vi köper nytt blir det trä. Barnen går regelbundet till miljöstationen och sorterar papper, kartong, glas och plats i rätt container. I experiment lär dom sig t.ex. att plast inte försvinner i naturen utan riskerar att hamna i en mage på ett djur.

Vi lägger stort fokus på vår lokala kultur och erbjuder barnen kännedom om vår närmiljö och kulturarv genom att exempelvis årligen besöka den lokala mjölkbonden, åka på utflykt med häst och vagn och utforska vår omgivande skog och mark. Vi åker årligen på skoterutflykt med hjälp av vänliga bybor.

 

Den fria leken

Den fria leken och det lustfyllda lärandet stimulerar barnens fantasi och inlevelseförmåga samt deras kommunikation, förmåga att samarbeta och lösa problem. I vår verksamhet finns det dagligen utrymme för fri lek.

Utevistelse

Daglig utevistelse är ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vår förskola har en stor utegård som inbjuder till lek och rörelse. Vi utvecklar vår motorik, vår samarbetsförmåga och vårt intresse för rörelse. I anslutning till förskolan finns dessutom ängar och skog som vi nyttjar till bland annat skidåkning och utforskande.

Vila

Hos oss har vi sovvila utomhus för de yngre barnen och sagovila för de äldre. Det ger en möjlighet till språkutveckling och avkoppling.

Rörelse

Vi har tillgång till egen gymnastiksal. Här tränar barnen bland annat grovmotorik, koordination och samarbete under lekfulla former.

Förskola och hem

Föräldrar på vår förskola får veckovis en sammanfattning över vad vi gjort under den gångna veckan. Detta mailas till samtliga föräldrar i form av ett veckobrev.

Vi för en kontinuerlig dialog med föräldrarna kring barnens utveckling och lärande.

Varje höst har vi ett föräldramöte och på vårterminen ett utvecklingssamtal. Vi erbjuder även ett utvecklingssamtal på vårterminen för de som så önskar. På vårterminen har vi även utskolningssamtal med de föräldrar vars barn övergår till förskoleklassens verksamhet kommande höst.

Vi har som tradition en sommarfest där vi firar in den kommande sommaren med sång, grillning och tårta. Vi avtackar då de barn som till hösten övergår till förskoleklassens verksamhet. Föräldrar och syskon är välkomna att fira med oss.

Vi har även en julfest varje år. Festen inleds med barnens luciatåg och efter det bjuder förskolan/fritids på hemlagat julbord. Barnen får bjuda in familj och syskon samt far- och morföräldrar.

Vi strävar efter att vår miljö ska vara trygg, utvecklande och utmanande samt locka till lärande.

Solstrålens förskola och fritids bedrivs av en ekonomisk förening, vilken leds av en styrelse. Att placera sitt barn i vår förskola innebär inte någon egen arbetsinsats för föräldrar. Vi ser dock gärna att du som förälder är medlem och därigenom påverkar verksamheten vid Solstrålens förskola o fritids.

 

Länk till förskolans läroplan